Gemeente Zwolle

Overheid

Gemeente Zwolle

,
Overheid

Zwolle is een inspirerende en ontspannen stad, voor zowel de inwoners als voor de ondernemers. Het gaat Zwolle economisch voor de wind. Door haar centrale ligging en scharnierpunt tussen het westen en noorden, laat Zwolle al jarenlang zien tot de best economisch presterende steden van het land te behoren.

Zoals eerder gesteld gaat het Zwolle niet alleen om economische groei als doel op zich. De economie is behalve een doel ook een middel. Een middel om een vitale en veerkrachtige stad te creëren en de brede welvaart centraal te stellen. Daarbij zijn impact ondernemers, die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en een inclusieve samenleving, van groot belang. We willen een stad in balans zijn, waar we ook met elkaar werken aan het vergroten van de brede welvaart. Daarom stellen we naast groei van de werkgelegenheid ondernemen met impact centraal. We willen Zwolle laten zien als de Experimentele Hanzestad, die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We stimuleren ondernemers om met onderwijs en andere partners samen te werken aan oplossingen.

De regio Zwolle heeft de ambitie om de 4e economische Regio van Nederland te worden. Om deze groeiambitie waar te kunnen maken is het noodzakelijk om bedrijven te houden en aan te trekken. De inclusieve arbeidsmarkt draagt bij aan de ambities van bedrijven om te groeien, zowel door het inzetten van potentieel aan medewerkers als het herkenbaar zijn als bedrijf voor haar klanten. Iedereen een kans bieden en samen verantwoordelijk nemen.

In Zwolle zijn we eind 2020 gestart met Platform Impact Ondernemen Zwolle. Vijf keer per jaar komen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid bij elkaar om acties neer te zetten die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en / of een duurzame samenleving. Hierbij richten we ons op de volgende doelen:

1. Vergroten van kennis en inzicht m.b.t. impact ondernemers in Zwolle.

2. Versterken van het ecosysteem voor impact ondernemers in Zwolle.

3. Bevorderen van meer werk / opdrachten voor impact ondernemers in Zwolle.

4. Bevorderen en verleiden van ondernemers, studenten, inwoners en overheid 

    om te ondernemen met impact.


Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Karin van Vilsteren - van Voorst.

Zij is werkzaam als accountmanager impact ondernemers, startende ondernemers en startups, op de afdeling economie van gemeente Zwolle.

k.van.vilsteren@zwolle.nl

06- 5016 7088

...

terug naar het overzicht
Onze tools

Ondernemers, beleidsmakers en studenten die willen meepraten en meedenken over de betekeniseconomie, kunnen deelnemen aan de Purpose avondcolleges. Doel is het delen van kennis en het opdoen van inspiratie. Het eerstvolgende college is op 12 april 2021 met als thema inclusief werken: hoe benutten we het totale arbeidspotentieel?

continue reading
Onze artikelen
No items found.