Over ons

Alles wat je over ons wilt weten

Verbinden | DELEN | GROEIEN

Positieve impact
als norm

Binnen de provincie Overijssel en Gelderland zijn verschillende initiatieven en zijn er veel activiteiten voor en door impact ondernemers. Al deze inspanningen hebben een versnipperd karakter. De inspanningen maken wel duidelijk dat er een behoefte is aan verbinden en leren. Een behoefte om elkaar verder te helpen vanuit de sociale en maatschappelijke drive. Vanuit inspiratie en leren is er ook een sterke behoefte aan de verbinding met het meer traditionele ondernemers-speelveld. Daar is het bestaansrecht van Impact Oost!

We geloven dat het creëren van een gelijk speelveld voor impact ondernemers binnen het Nederlandse ondernemerslandschap de basis is. Maatschappelijke relevantie en accountability zijn steeds meer gemeengoed.

Door impact ondernemen letterlijk op de kaart te zetten, transparant en toegankelijk te maken voor alle ondernemers die positieve impact willen maken, krijgen ondernemers de kans van elkaar te leren en kennis bij partners op te halen. Mocht impact ondernemen nieuw zijn dan worden ze geïnspireerd en in contact gebracht met bestaande (succesvolle) impact ondernemers. Uiteindelijk zal impact ondernemen daarmee terrein winnen en maken we het de norm.

De vereniging

Wij zijn een ondernemersvereniging voor impact ondernemers, instellingen en overheden die werk maken van impact in Oost-Nederland. We geloven dat impact ondernemen de norm moet zijn.

1
Het bestuur

Het besuur van Impact Oost bepaalt de visie en de koers. Het uidige besuut bestaat uit:
Peter van der Zande (voorzitter)
Arend Jansen (penningmeester)
Elisabeth de Groot (secretaris)
Henri Hannink
Sietze Henstra

2
De kwartiermaker

Vanuit het bestuur is er een kwartiemarker aangesteld die zich bezig zal houden met het opzetten van de organisatie, het betrekken van partners en werven van leden. Voor deze rol is Sjors Vinke aangesteld.

3
Het kernteam

De doelstellingen van de vereniging worden door het kernteam samen met de kwartiermaker, vertaald naar het manifest, agenda en tools voor de werkgroepen die regionaal de vereniging vertegenwoordigen en activiteiten oppakken:
Karin van Vilsteren - van Voorst
Arjan Middelkoop
Arjan ter Wierik
Ilse van der Brand - van den Berg
Marte di Prima
Alan Wemmenhove

4
De werkgroepen

De werkgroepen zijn regionaal actief en zullen op basis van de algemene agenda, een inventarisatie doen waar de agenda reeds is ingevuld om daar de verbinding met bestaande activiteiten te zoeken en waar er hiaten zijn. Hieren zullen zij het initiatief nemen om vanuit Impact Oost deze hiaten in te vullen.