March 11, 2021

De City Deal - impact ondernemen. Impact Oost is erbij!

By

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we 'impact ondernemers'. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld. 

De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers. De City Deal Impact Ondernemen wordt op donderdag 11 maart tijdens de Online Global Goals gemeenten Meet-up van de VNG gelanceerd.

Het moment en de plek van de lancering zijn niet toevallig. Projectleider Willemien Vreugdenhil van de City Deal: “In de City Deal Impact Ondernemen richten we ons samen met gemeenten, provincies, Rijk en impact ondernemers op het realiseren van een duurzame en inclusieve betekeniseconomie. Een economie die invulling geeft aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de SDG’s.” 

De City Deal richt zich op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken. Daarbij wordt bewust ingezet op samenwerking tussen impact first ondernemers en impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven elkaar veel te bieden hebben.

De City Deal volgt hierbij drie sporen:

  1. Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’)

Het doorbreken van het ‘kastje naar de muur’-gevoel van ondernemers door vanuit gemeenten te werken met een makelaarsteam met mandaat dat afdelings- en domeinoverstijgend werkt om samen met impact ondernemers maatschappelijke doelen te realiseren.

  1. Het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’)

Het vergroten van de bekendheid van bestaande regelingen en ondersteuning bij impact first ondernemers en het vergroten van de kennis over impact ondernemen bij het reguliere MKB. Dit gebeurt door netwerken van impact ondernemers te versterken, bestaande nationale en regionale loketten en MKB-netwerken te verbinden en samenwerking tussen impact ondernemers en het reguliere MKB te bevorderen.

  1. Het financiële spoor (‘It takes two to tango’)

De toegang tot financieringsstromen vanuit overheidsfondsen zichtbaar en toegankelijk maken voor impact first en impact second ondernemers, o.a. door in te zitten op resultaatfinanciering. Zo komen twee partijen samen tot een mooie ‘tango’: de impact ondernemers worden ondersteund bij het indienen van goed onderbouwde aanvragen en de fondsen zien hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.

Dat impact ondernemen een prominent thema is dat kansen biedt, blijkt wel uit het recordaantal deelnemende partijen: maar liefst 80 partijen verenigen zich in deze deal – gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen, intermediairs, financiers, adviesbureaus en natuurlijk impact ondernemers. Een volledig overzicht is opgenomen onderaan dit bericht en terug te vinden op de City Deal-pagina op AgendaStad.nl, waar je meer leest over deze deal. Samen zetten de partijen zich de komende drie jaar in deze City Deal in voor het ondersteunen van ondernemers die bijdragen aan een brede welvaart in de samenleving.

Over de SDG’s

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 door de Verenigde Naties benoemde doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Lees meer over de SDG’s op SDGNederland.nl.

Over City Deals

City Deals zijn een bestuurlijke innovatie, geïnitieerd door het programma Agenda Stad. In City Deals werken verschillende overheden met elkaar en met maatschappelijke partners en private partijen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken. Deze samenwerking stimuleert begrip, ontkokering en kennisuitwisseling en biedt experimenteerruimte en onderbouwing voor aanpassing van wet- en regelgeving. De City Deal-aanpak is in diverse onderzoeken van onder andere het Planbureau van de Leefomgeving, de NSOB en de Universiteit Utrecht geroemd als krachtig voorbeeld van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards. Lees meer over City Deals.

Partners City Deal Impact Ondernemen

Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Provincies

Noord-Brabant

Overijssel


Gemeenten

Apeldoorn

Den Haag

Groningen

Haarlem

Utrecht

Sittard-Geleen

Emmen

Delft

Amsterdam

Rotterdam

Amersfoort

Breda


Kennisinstellingen

Universiteit Utrecht

Nyenrode University

Erasmus Universiteit Rotterdam

Hogeschool van Rotterdam

NHL Stenden Hogeschool

Windesheim Hogeschool

Hanze Hogeschool

Hogeschool Amsterdam


Impact Ondernemers

The Bridging Company

Well Decommissioned

Atelier Jungles

Fun Forest

Koeckebackers

Copaitek Scan en Computer Solution BV

Bureau Raakt

Raw Paints

Wij zijn Meo

Vanhulley

Breedweer

Green Fox Social Return

Impower, Social Impact Company

ICQ Groep

ARGO 360

True Price

Impact Institute

True Price Foundation

Impact Economy Foundation

Kari's Crackers

The Lagom Group

Plek Apeldoorn

Haagse Zwam


Financiers en fondsen

Rabobank Nederland

Social Impact Fonds Rotterdam

Stadmakersfonds

FNO - Zorg voor kansen


Adviesbureaus

Deloitte

PriceWaterhouseCoopers BV

KplusV BV

RONT Management Consultants

Spectrum Elan

Avance ImpactIntermediairs

Stichting MVO Nederland

De Normaalste Zaak

Social Enterprise NL

Impact Noord

Impact Oost

Stadsgarage Haarlem/ Kennemerland

Social Club Den Haag

Voorgoed Agency Rotterdam

Impact Hub Amsterdam

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Code Sociale Ondernemingen

Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners

Stichting Platform31

Landelijk netwerk van sociaal coöperatief ondernemen (Lansco)

EEGA Groep

MAEX-landelijk

Social Finance NL

Starters4Communities

Buzinezzclub

Lucrato

WorldStartup

De Webcirkel...

OVERVIEW
Serie:
Nieuws
Publish Date:

March 15, 2021

Preacher:
RESOURCES
PAST SERIE MESSAGES
By

Aut neque voluptatem praesentium neque dolorum quo. Dolor occaecati sed architecto quibusdam eius cum. Quisquam ut quasi quo rerum totam. Et ut et quia commodi nostrum deleniti in doloremque iste. Temporibus officiis et et blanditiis alias. A vel ex blanditiis aliquam necessitatibus expedita repu

continue reading